Augmented Reality praktisch toegepast

Augmented Reality praktisch toegepast

De maakindustrie heeft – net zoals andere sectoren – wereldwijd een tekort aan goed geschoold personeel. Oudere medewerkers gaan met pensioen en nemen hun kennis mee. Jonge mensen voelen zich weinig aangetrokken tot industrieel werk en zien dat deze bedrijven vaak niet voorop lopen met innovaties.

Veel bedrijven bedenken creatieve, kortetermijnoplossingen om aan nieuw personeel te komen. Zo wordt er naar arbeidsvoorwaarden gekeken, naar het aantrekken van mensen uit andere sectoren, het bijscholen van laagopgeleiden en er worden mensen uit het buitenland aangetrokken. Is dat de meest effectieve methode voor de langere termijn? Misschien niet.

We geven een voorbeeld hoe dit probleem kan worden benaderd met behulp van Augmented Reality. Geen sciencefiction, een herkenbaar probleem, opgelost met technologie die al jaren op de markt is en door diverse bedrijven van naam succesvol wordt ingezet. 

Stel, u heeft een ervaren machineoperator. Hij is al jaren bij u in dienst en kent de kneepjes van het vak, maar gaat binnenkort met pensioen. Zijn kennis is niet vastgelegd, maar zit in het hoofd. Herkenbaar? Dankzij een succesvolle wervingscampagne hebt u enkele maanden geleden een nieuwe kracht aangetrokken, maar deze is onervaren en kan het werk van de vertrekkende operator er niet zomaar bij nemen. Wat te doen?

U kunt natuurlijk een nieuwe, onervaren medewerker aannemen, maar kunt u deze persoon vinden in de huidige markt? En wat is de kans dat deze medewerker na korte tijd weer vertrekt, dan heeft u een acuut probleem? U kunt ook gebruik maken van Augmented Reality technologie, dat gaat in ons voorbeeld in drie stappen.

Stap 1 is dat de ervaren medewerker de normale werkzaamheden verricht met smart glasses op waardoor hij twee handen vrij heeft om het werk te doen. Het werk wordt verdeeld in korte video’s die naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld met eenvoudige spraakcommando’s. Tijdens het werk kunnen op dezelfde manier foto’s worden gemaakt die bij stap 2 kunnen worden gebruikt. De tijd die het kost om deze opname te maken is ongeveer de tijd die nodig is om het werk te doen.

Stap 1: Domein-expertise opnemen

Stap 2 wordt op de laptop gedaan. De opnames kunnen worden aangepast, verrijkt met foto’s of  uitvergrotingen daarvan, met toelichting in tekst, stem of documenten. Ook kunnen veiligheidsmeldingen worden toegevoegd. Na deze bewerkingen beschikt u over een complete visuele uitleg van het werkproces zoals vastgelegd door uw ervaren medewerker. Tekst en stem kunnen in diverse talen eenvoudig worden bewerkt. Na enige oefening kan iedereen deze werkzaamheden uitvoeren.  

Stap 2: Bewerken van werkinstructies

Bij stap 3 worden de video’s gebruikt (afgespeeld) door uw nieuwe medewerker. Dat kan op een tablet, mobiele telefoon, laptop of smart glasses. Op deze manier wordt alle kennis – op basis van jaren ervaring – behouden voor de organisatie. Nieuwe mensen kunnen een onbeperkt beroep doen op deze kennis en zich het werkproces in hun eigen tempo eigen maken. Door de visualisatie is weinig tekst/stem nodig, wat de vertaalkosten drukt en waardoor u de opnames ook bij buitenlandse vestigingen snel kunt gebruiken. Er zijn diverse rapportages beschikbaar om het gebruik van de opnames te monitoren.

Stap 3: Publiceren naar gebruikers

Dit is één geval, maar er zijn veel meer voorbeelden te geven waarbij AR voor u van waarde kan zijn. Te denken valt aan het ondersteunen van servicemedewerkers in het veld, of aan trainingen van eigen mensen of partners.

Samengevat biedt Vuforia Expert Capture de volgende mogelijkheden.

Hoe het werkt?

De besproken oplossing, Vuforia Expert Capture, is een SaaS-oplossing, dus u heeft geen IT-gedoe en kunt opschalen, ongeacht de omvang van uw organisatie.

Het Vuforia Platform is leidend in de AR-markt en bevat ook een aantal andere oplossingen voor de ondersteuning van uw personeel. 

Diana Espinosa, Project Manager

Diana is project manager bij Flanders Make sinds 2019. 

More about