Flexibelere productiesystemen door het CEROS onderzoeksproject

industrie 4.0 technieken in jouw onderneming

In Vlaanderen zijn een grote groep maakbedrijven actief, gespreid over een breed spectrum aan producten en productieprocessen. Toch lopen ze bijna allemaal tegen de volgende uitdaging aan: "Hoe stem ik mijn productie af op een high-mix-low-volume aanpak?" Personalisering is namelijk niet meer weg te denken in de hedendaagse productie en productiepartijen evolueren naar steeds kleinere reeksen van dezelfde producten. Als bedrijf hierop inspelen kan enkel met een flexibele productieomgeving die snel kan omschakelen.

We zien regelmatig dat ondernemingen worstelen met het ten volle benutten van de aanwezige technologie in hun bedrijf. De uitdagingen zijn:

  • Overzicht houden van aanwezige technologie;
  • Huidige systemen aan elkaar te koppelen en optimaal laten samenwerken;
  • Nieuwe, beschikbare technologie in kaart brengen;
  • Onderzoeken hoe nieuwe technologie kan samenwerken met de reeds aanwezige technologie.

Technologieleveranciers en machinebouwers zijn nochtans vragende partij naar een beter zicht op de noden van maakbedrijven. Zo kunnen ze enerzijds gerichter aan de slag te gaan met nieuwe technologieën en productieprocessen. Anderzijds kunnen ze beter antwoorden op de vragen die bedrijven nog hebben.

CEROS

Wat is CEROS?

Samen met VLAIO werd daarom het CEROS project opgestart. Dit project, dat loopt onder het programma ‘Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding’ (COOCK), wilt die probleemstellingen samen oplossen. We ondersteunen ondernemingen bij het ontwerpen en implementeren van flexibele productiesystemen, gebruikmakend van technieken die klaar zijn voor de markt.

Doel van het project?

Het doel van het project is relevante kennis te verspreiden in de markt. Daarnaast willen we ondernemingen ook efficiënt ondersteunen in hun innovatieproces. We leiden ondernemingen naar de gepaste technologie om hun productieomgeving flexibeler te maken. De doelgroep voor dit onderzoeksproject is een mix van kleine, middelgrote en grote ondernemingen waar men open staat of al ervaring heeft met robotica.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over CEROS en de mogelijkheden voor je bedrijf? Neem dan snel contact op!

More about