Eenvoudige creatie van een picking box, aangepast aan digitale werkinstructies

In een vorig artikel verduidelijkten we hoe digitale werkinstructies via Augmented Reality en State Tracking bijdragen tot foutenreductie in assemblage. Bij deze aanpak is een bijhorende picking box onmisbaar. Het aanbieden van elk onderdeel via deze picking box vergemakkelijkt de identificatie van elk onderdeel voor de operator. Bovendien kunnen de digitale werkinstructies in Augmented Reality aanwijzen welk onderdeel men in de volgende stap van de assemblage dient te gebruiken.

Picking box

Snelle creatie van picking box met lasercutter

Op basis van CAD-modellen van een te assembleren product kan een picking box op een eenvoudige manier worden gecreëerd. FlandersMake@UHasselt genereerde een aanpak waarbij een picking box kan worden gegenereerd in slechts enkele uren tijd. In een eerste fase worden de onderdelen in een CAD-model geïdentificeerd en gepositioneerd in een vlak. Hieruit ontstaat een ontwerp voor de meest geschikte layout waarbij elk onderdeel een vaste positie heeft. Vervolgens worden op basis van dit ontwerp met behulp van een lasercutter of 3D-printer één of meerdere onderdelen gegenereerd. Tot slot worden alle onderdelen geassembleerd en is de picking box klaar voor gebruik in combinatie met Digitale Werkinstructies.

picking box insertPicking box

 

Assembly station ondersteunt de operator

Op eenzelfde manier wordt het Assembly Station gemaakt. Dit betreft een box waarin het basiselement van een te assembleren product kan worden geplaatst. Deze box ondersteunt de operator bij de assemblage, bv. door de bereikbaarheid van bepaalde punten voor de assemblage te vergemakkelijken. Daarnaast is het Assembly Station ook een belangrijk onderdeel bij het aanbieden van de Digitale Werkinstructies via AR. Een AR device zoals de Hololens 2 kan de assembly box in combinatie met een marker herkennen en weet zo ook waar de assemblage plaatsvindt en de bijhorende instructies getoond moeten worden.

Door slim gebruik te maken van CAD-modellen, kan een volledige flow worden gerealiseerd voor het genereren en aanbieden van Digitale Werkinstructies, evenals het creëren van picking- en assembly-boxen die ondersteuning bieden bij het gestructureerd aanbieden van digitale werkinstructies en het tonen van de onderdelen bij de weergave van de digitale werkinstructies.

Meer weten?

Wil je zelf graag Digitale Werkinstructies in XR uitproberen, bezoek dan zeker onze gratis workshop op donderdag 15 juni om 14:00 bij EDM te Diepenbeek.  Of neem contact met ons op.

Diana Espinosa, Project Manager

Diana is project manager bij Flanders Make sinds 2019. 

More about