Augmented Reality praktisch toegepast

Augmented Reality praktisch toegepast

De maakindustrie heeft – net zoals andere sectoren – wereldwijd een tekort aan goed geschoold personeel. Oudere medewerkers gaan met pensioen en nemen hun kennis mee. Jonge mensen voelen zich weinig aangetrokken tot industrieel werk en zien dat deze bedrijven vaak niet voorop lopen met innovaties.

Veel bedrijven bedenken creatieve, kortetermijnoplossingen om aan nieuw personeel te komen. Zo wordt er naar arbeidsvoorwaarden gekeken, naar het aantrekken van mensen uit andere sectoren, het bijscholen van laagopgeleiden en er worden mensen uit het buitenland aangetrokken. Is dat de meest effectieve methode voor de langere termijn? Misschien niet.

We geven een voorbeeld hoe dit probleem kan worden benaderd met behulp van Augmented Reality. Geen sciencefiction, een herkenbaar probleem, opgelost met technologie die al jaren op de markt is en door diverse bedrijven van naam succesvol wordt ingezet. 

Stel, u heeft een ervaren machineoperator. Hij is al jaren bij u in dienst en kent de kneepjes van het vak, maar gaat binnenkort met pensioen. Zijn kennis is niet vastgelegd, maar zit in het hoofd. Herkenbaar? Dankzij een succesvolle wervingscampagne hebt u enkele maanden geleden een nieuwe kracht aangetrokken, maar deze is onervaren en kan het werk van de vertrekkende operator er niet zomaar bij nemen. Wat te doen?

U kunt natuurlijk een nieuwe, onervaren medewerker aannemen, maar kunt u deze persoon vinden in de huidige markt? En wat is de kans dat deze medewerker na korte tijd weer vertrekt, dan heeft u een acuut probleem? U kunt ook gebruik maken van Augmented Reality technologie, dat gaat in ons voorbeeld in drie stappen.